Afwijzing van Aansprakelijkheid (disclaimer)

Correcte en volledige informatie

Residentieel Vastgoed streeft er naar om haar bezoekers op deze site waardevolle informatie te verstrekken die zo correct en volledig mogelijk is.  Hoewel de informatie regelmatig wordt bijgewerkt, kan er geen garantie worden gegeven op de volledige juistheid ervan.

Afwijzing van aansprakelijkheid (disclaimer)

Het materiaal op deze website wordt aangeboden voor algemene doeleinden. Het is niet bedoeld als juridisch of professioneel advies in welk opzicht dan ook.  Residentieel Vastgoed is niet aansprakelijk voor enig verlies dat direct of indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie verstrekt op deze website.

Gebruik van de verstrekte informatie

Het is toegestaan om de pagina's op deze website te downloaden en tijdelijk op te slaan met als doel het raadplegen ervan op een personal computer.  De inhoud van de website is beschermd met copyright onder internationaal geldende regelgeving.  Behalve het hierboven gestelde zijn de reproductie, permanente opslag, of hertransmissie van de inhoud van deze website verboden zonder de voorafgaande schriftelijk bevestigde toestemming van de eigenaar.

Links naar websites beheerd door derde partijen

Sommige links op deze website kunnen leiden naar andere websites, met inbegrip van websites die worden beheerd en onderhouden door derden.  Residentieel Vastgoed biedt deze links aan als dienstverlening.  De aanwezigheid van een dergelijke link is louter voor het gebruiksgemak van de bezoeker. Residentieel Vastgoed is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van die websites.